Hollolalaista ruokaperinnettä vaalien  jo vuodesta 1984